Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma

Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma

– Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması

– Ambalaj atıklarının ayrıştırılması

– Ambalaj atıklarının saha yönetimi

Şirketimizin bütün tesisleri T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Çevre Lisansları ile faaliyet göstermektedir.

Sanayi işletmelerine ambalaj atıklarını ayrı olarak biriktirmeleri amacı ile konteyner, kompaktör pres ve kafes toplama ekipmanları ile ayrıca ofis içi kutu ve poşet desteği verilmektedir. Ayrıca firmaların ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ile ilgili olarak beyaz ve mavi yaka personeline, firmanın talep etmesi halinde eğitim ve farkındalığın güçlendirilmesi çalışmaları ile destek sağlanmaktadır.

Tesiste, ambalaj atığı toplama ayırma faaliyeti kapsamında kabul edilen kağıt-karton, karışık plastik, cam ve metal ambalaj atıkları manüel ve otomatik olarak ayırma işlemi gerçekleştirilmektedir. Türlerine göre ayrılan atıklar daha sonra preslenmekte ve geri kazanıma hazır hale getirilerek lisanslı geri dönüşüm tesislerine gönderilmektedir.

Lisanslı tesislerimiz ile İstanbul, Gebze-Kocaeli ve Gümüşova-Düzce bölgesinde kamu ve sanayi kuruluşlarına hizmet vermekteyiz.

“Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” çerçevesinde, konusunda uzman çevre mühendis kadromuzla geri dönüşümü mümkün atıklarınız yerinde incelenmektedir. Yapılan incelemeye istinaden hazırlanan raporda atığınızın içeriği, geri dönüşüm oranları, atıklarınızın yönetimi için yükümlülükleriniz tespit edilerek firmanıza bilgi verilmektedir.