Ambalaj Atığı Geri Kazanım

Ambalaj Atığı Geri Kazanım

Ambalaj atığı toplama ayırma faaliyeti kapsamında tesise kabul edilen plastik atıklar tesiste geri dönüşüm hattından geçirilerek granül ve çapak haline getirilir. Elde edilen granül plastikler hammadde olarak bu ürünü kullanan farklı firmalara sevk edilir.

Ambalaj atıklarının geri kazanımı ile;

1-  Doğal kaynaklarımızı koruruz.

2-  Enerji tasarrufu sağlarız.

3-  Ekonomiye katkı sağlarız.

4- Atık miktarını azaltırız.

5- Geleceğe yatırım yapmış oluruz.

 

Geri kazanım sayesinde daha az atık üretilir, katı atık depolama tesisine daha az atık gider. Böylelikle atıkların taşınması ve depolanması kolaylaşır. Pahalı yatırımlar olan depolama sahalarının kullanım ömürleri uzar.